Disclaimer

Homefriends is een product van Ruvo bv. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en algemeen gebruik. De website kan tevens links bevatten naar andere websites die niet door Ruvo bv/Homefriends worden beheerd. Alhoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Ruvo bv/Homefriends niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of andere websites waarvan een link op deze website is geplaatst. Elk gebruik van deze website is dan ook voor eigen risico en verantwoording. Alle informatie op deze website mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ieder gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruvo bv/Homefriends de informatie op deze website in welke vorm dan ook te vermenigvuldigd of openbaar te maken.

© Homefriends – december 2020

Fun and originality from nature